تبلیغات

 نحوه برخورد ضابطان دادگستری و مقام های قضایی با بی سیم های غیرمجاز مکشوفه

با توجه به پرسش های مشتریان و همکاران محترم در رابطه با تبعات استفاده از بی سیم های غیر مجاز مطالب ذیل را به اطلاع می رساند:

مأمورین نیروهای انتظامی مکلفند به مجرد کشف بی سیم های غیرمجاز یا مشاهده استفاده از ایستگاه های رادیویی بدون مجوز قانونی، بی سیم را توقیف و مرتکب آن را نزد مقام قضایی اعزام نمایند. اقدامات مقامات قضایی در رابطه با بی سیم های فوق در دو مرحله قابل بررسی است. نخست تکلیف مراجع تعقیب و تحقیق و دیگری مرجع دادرسی و صدور حکم.در این پست به قسمت اول و در پست آتی به قسمت دوم می پردازیم.

با توجه به قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری) ‌مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران و شرح و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مقام قضایی تحقیق دادسرا باید بدواً از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تقاضای کارشناسی دستگاه بی سیم (فرستنده یا گیرنده) مکشوفه را نسبت به موارد مهم ذیل به عمل آورد:

اولاً: مشخصات فنی دستگاه بی سیم از حیث ساخت کارخانه ای یا دستی (تولید کارخانه است یا دست ساز می باشد)، نوع دستگاه مجاز، غیرمجاز و غیرمتعارف که شامل مارک، مدل، سریال، تیپ، باند فرکانسی، محدوده فرکانسی، تعدادکانال، توان خروجی، شعاع تحت پوشش، نوع ارتباط، پهنای باند و نوع پخش آن، فاصله کانالی، کشورسازنده، تعداد، مقررات قانونی (چنانچه آگاهی نداشته باشد) می شود، چیست؟

ثانیاً: آیا بی سیم فاقد پروانه و غیرمجاز است؟

ثالثاً: فرکانس کاری آن چیست، آیا از نوع نظامی است که دوایر امنیتی از آن استفاده می کند و غیرمجاز است و آیا از فرکانس های آن بهره برداری غیرمجاز شده است یا خیر؟

رابعاً: بی سیم مکشوفه دارای عقبه بوده و در شبکه ای از بی سیم ها معنی و مفهوم می یابد و حمل منفرد آن بیهوده است یا خیر؟

خامساً: با توجه به مشخصات بی سیم، امکان اصلاح پذیری آن وجود دارد یا خیر؟

لازم به یادآوری است که چنانچه مقام قضایی اشراف به مباحث فنی فوق نداشته باشدمی تواند با ارسال دستگاه بی سیم به اداره مذکور، به صورت کلی هم استعلام نمایند، کارشناسان خدوم این اداره رحمت کشیده و نسبت به موارد فوق نیز اعلام نظر کارشناسی کامل خواهند نمود.

 

 

 

نمونه ای از نظریه کارشناسی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به یک دستگاه بی سیم مکشوفه

مشخصات فنی

مارک: Kenwood

مدل: TK-3207

سریال: ۷۰۱۱۱۷۲۵

تیپ: Professional (حرفه ای- غیرمتعارف)

باند فرکانسی: UHF

محدوده فرکانسی: ۴۷۰ MHz الی ۴۵۰

تعدادکانال: ۱۶ کانال

توان خروجی: ۵ وات (ذاتاً غیرمجاز) غیرمتعارف

شعاع تحت پوشش: حدود ۵/۵ کلیومتر در فضای آزاد (ذاتاً غیرمجاز-غیرمتعارف)

نوع ارتباط: Simplex

پهنای باند و نوع پخش آن: ۱۶K0F3EJN (ذاتاً غیرمجاز)

فاصله کانالی: ۲۵ KHz (ذاتاً غیرمجاز)

کشورسازنده: سنگاپور

تعداد: یک دستگاه به همراه باطری، آنتن ، کلیپس کمری

بی سیم فاقد پروانه، دارای عقبه بوده و در شبکه ای از بی سیم ها معنی و مفهوم می یابد و حمل منفرد آن بیهوده است. با عنایت به انجام مراحل تست و آزمایش روی دستگاه بی سیم ارسالی، محرز گردید که از فرکانس های آن بهره برداری غیرمجاز شده است. با توجه به خصوصیات بی سیم مکشوفه و اصلاح ناپذیر بودن آن، وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی صدور حکم به ضبط و معدوم نمودن آن توسط این اداره کل از آن مقام قضایی تقاضا می شود.

البته این نکته هم لازم به ذکر است که بر حسب مورد ممکن است این اداره کل از فروشنده، خریدار و استفاده کنندگان این گونه دستگاه های بی سیم هم شکایت نماید تا حسب مورد بر اساس مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون استفاده از بی سیسم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ متهم یا متهمین مورد مجازات قرار گیرند. در قسمت بعدی مقاله نست به صحت و سقم این تقاضا اعلام نظر حقوقی خواهد شد.

همچنین باید خاطر نشان کرد، از آنجایی که کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب و ناجا بطور رسمی به عنوان نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص جمع آوری و توقیف بی سیم های غیرمجاز فعالیت می نماید، می توان نظریه کارشناسی را از معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب هم تقاضا کرد. در این صورت تقاضای کارشناسی بی سیم از این جهت هم به عمل می آید که اولاً: فرکانس منصوب بر روی آن متعلق به ناجا است یا خیر؟ ثانیاً: آیا بی سیم از نوع ذاتاً غیرمجاز و مخرب است یا خیر؟

نمونه اعلام نظر کارشناسی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب نسبت به یک دستگاه بی سیم مکشوفه

با بررسی به عمل آمده فرکانس منصوب بر روی بی سیم ارسالی، این دستگاه متعلق به ناجا نمی باشد ولی احتمال مالکیت فرکانس برنامه ریزی شده بر روی بی سیم فوق به ارگان و سازمان های دولتی و غیردولتی دیگری تعلق داشته باشد، متصور است. بی سیم فوق از نوع بیسم ذاتاً غیرمجاز و مخرب بوده که بایستی پس از توقیف، پلمپ و تحویل انبار سازمان تنظمیم مقررات و ارتباطات رادیویی شود.

پیشنهاد ما این است که حتی المقدور استعلام کامل از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود.

 

نمونه حکم قضائی در رابطه با بی سیم غیر مجاز

شماره دادنامه: ۸۹۰۹۹۷۲۱۹۱۲۰۰۸۳۸
شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۲۱۴۳۴۰۰۵۴۱
شماره بایگانی: ۸۹۰۵۸۶
تاریخ تنظیم: ۶/۹/۱۳۸۹
مرجع: شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی (وقت) مجتمع قضای شهید قدوسی تهران
شاکی: گزارش
متهم: محمد به نشانی..
اتهام: نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. با توجه به اوراق و محتویان پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محمدفرزند نادر ۲۱ ساله دایر بر حمل و نگهداری غیرمجاز یک دستگاه بی سیم به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، استعلام های به عمل آمده از مرجع ذیربط قانونی، کیفرخواست تقدیمی نماینده دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته، مستفاد از بند ۵ از ماده ۱۱ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای با رعایت بند ۱۴ از ماده واحده قانون بودجه کل کشور مصوب ۱/۱۲/۱۳۸۶ حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می نماید. راجع به بی سیم مکشوفه نیز در اجرای ماده ۱۰ [۲۱۵ فعلی] قانون مجازات اسلامی حکم بر ضبط آن به نفع وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جهت اقدام قانونی لازم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


بی سیم غیر مجاز